Termeni si condiții IL LOCALE 338


Website:  domeniul www.illocale338.com și subdomeniile acestuia

Cumpărător:  orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă pe Website;

Vânzător:

SC ENESSA BISTRO SRL.

CIF – RO 39439860

Nr. Reg. Comerțului – J35/1881/2018

Sediu Social – Str. Vasile Lupu 18 Timisoara

Telefon mobil – 0376 443 718

Email – enessabistro@gmail.com .

Membru: persoană fizică, persoană juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între Vânzător  pe de o parte și acesta pe de altă parte și care necesită crearea și utilizarea unui Cont .

Cont: ansamblul format dintr-o adresă de e-mail si o parolă care permit unui singur Membru accesul la zone restricționate ale Website-ului prin care se face accesul la Serviciu;

Utilizator: orice persoană care vizitează și/sau interacționează cu Website-ul;

Client: persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut si Serviciu, ulterior creării Contului de Membru;

Serviciu: serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (inclusiv telefonic);

Conținut: toate informațiile aflate pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric respectiv:

-conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către Vânzător  prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

-orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Vânzătorului  către Client, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

-informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător  într-o anumită perioadă;

-date referitoare la Vânzător

Poduse/Bunuri: orice produs pus la dispoziția cumpărătorului prin intermediul Website-ului și care urmează a fi furnizate după încheierea Contractului;

Comanda: document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Website;

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile, așa cum sunt menționate/descrise pe Website;

Contract: plasarea unei Comenzi valide de către Cumpărător și acceptarea acesteia de către Vânzător;

Contract la distanță: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul

Newsletter / Alertă: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Vânzător  într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție: încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui Produs / Serviciu de către Vânzător  către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător , indiferent de modalitatea de livrare.

Prezentele Termeni și Condiții.

ACORD


2.1. Pentru utilizarea site-ului nostru este necesar să fiți de acord cu Termenii și Condițiile noastre. Vă rugăm sa le citiți cu atenție. Informarea dumneavoastră cu privire la Termenii si condițiile noastre va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante. Vizitarea și utilizarea Website-ului sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare.

CARACTERUL OBLIGATORIU

3.1. Folosirea Serviciului implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele ,,Termeni și Condiții” prin acceptarea expresă de către dumneavoastră a prezentului Document. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. În cazul în care se fac referiri la alte Website-uri nu garantăm și/sau confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste Website-uri și luați sau nu în considerare informația găsită acolo.

3.2. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Website-ului public disponibil www.illocale338.com  

3.3. Prin folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Website-ului, Conținutului, Serviciului, societății Vânzătorului, sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

3.4. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Vânzător  prin intermediul Website-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Vânzătorului de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Vânzătorului.

3.5. Vânzătorul va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

3.6. Clientul / Membrul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

3.7. Pentru a-și exercita dreptul de a nu fi de acord și/sau nu accepta și/sau își revoca acceptul dat pentru Document, acesta poate să contacteze Vânzătorul sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Vânzător  destinate acestui scop.

3.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu achită contravaloarea tuturor Contractelor încheiate cu Vânzătorul .

3.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Vânzător  și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Vânzătorul va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

3.10. Acest Website este adresat doar Membrilor persoane juridice, entităților juridice și persoanelor fizice, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Vânzător , indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor care solicita livrarea in Mun. Zona de livrare mentionata pe website sau in zonele limitrofe unde vanzatorul confirma posibilitatea de a livra. Devenind Membru, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus menționate.

3.11. Clientul / Membrul care achiziționează produse prin intermediul site-ului  www.illocale338.com  își manifestă acordul de a participa la campaniile promo organizate de site-ul www.illocale338.com  

CONȚINUT


4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

4.2. Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui conținut în afara Website-ului www.illocale338.com  , îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului sau  asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului .

4.3. Orice Conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător  și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului  cu referire acel conținut.

4.4. În cazul în care Vânzătorul  conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit conținut la care Membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Membru / Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau a  și/sau al angajatului Vânzătorului sau al  celui care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4.8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice moment.

4.9. Pentru orice problemă legată de încălcarea drepturilor de autor vă rugăm să ne contactați la mail sugestii@illocale338.com


CONTACT


5.1. Vânzătorul  publică pe Website datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Membru.

5.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Website, Membrul sau Clientul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

5.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Membrul sau Clientul.

5.4. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor, trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate Vânzătorului se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și Vânzătorului, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor din partea Vânzătorului sau a  în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Website.

5.5. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

Newslettere și alerte

6.1. În momentul în care, Membrul sau Clientul își creează un Cont pe Website, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului. Membrii sau Clienții care își creează Cont pe Website oferă numele și informațiile lor reale, iar noi avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru păstrarea acestor detalii ca atare.

6.2. Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător  în limitele Politicii de confidentialitate.

6.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

-folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite;

-prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului;

-prin contactarea Vânzătorului, conform cu informațiile de contactare și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

6.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

6.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

Vânzătorul  nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Societății Vânzătorului, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.


MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE


9.1. Pentru a le face mai adecvate scopului de a avea o excelentă colaborare cu dumneavoastră, aceste condiții de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină de fiecare dată când utilizați Website-ul.


CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA


10.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, fara informarea Clientului/Membrului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.


ACCESUL LA SERVICIU


11.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Membru care posedă sau își creează un Cont. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Membrul va trebui să accepte prevederile Documentului.

11.2. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a limita accesul Clientului la Serviciu și de a șterge Contul acestuia în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către Client, accesul și existența Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul.

11.3. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont intre mai mulți Membri/Clienți.

11.4. În situația în care se descoperă accese de acest gen, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Conținut său Serviciu.

PRODUSE, SERVICII ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

12.1. Vânzătorul  poate publica pe Website informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

12.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul Serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

12.3 Vânzătorul  poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe Website la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

12.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

12.5. Tarifele afișate pe Website si tăiate de o linie semnifică prețul nediscountat al unui produs care se afla intr-o perioada promotionala de reduceri de preturi.

12.6. În cazul plăților online Vânzătorul  nu este / nu poate  fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.

12.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind cu titlu de prezentare.

12.8. În descrierea produselor și/sau serviciilor Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.

12.9. Pe Website-ul www.illocale338.com  sunt acceptate următoarele modalități de plată:

plata în numerar sau cu cardul la  momentul livrării produselor, cash la ridicare persoanala, card la ridicare persoanala, plata cu card tichete de masa;


COMANDA ONLINE


13.1. Clientul poate efectua Comenzi de produse comercializate de luni pana duminica in intervalul orar 11:45-23:50, pe Website sau telefonic.
13.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document „Comanda”.

13.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca Vânzătorul  să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

13.4. Vânzătorul  poate anula în mod unilateral Comanda efectuată de către Client,  fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

-neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;

-invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător , în cazul plății online;

-datele furnizate de către Client pe Website sunt incomplete sau incorecte;

-activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură de partea Vânzătorului;

-realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate;

-în situația apariției unei tranzacții suspecte sau declarată ca suspectă de către o autoritate, instituție, unitate bancară sau persoana în drept;

-pentru alte motive obiective.

13.5. Clientul poate renunța la o Comandă efectuată, atunci când VANZATORUL II COMUNICA CA NU O POATE ONORA IN PARAMETRII CONTACTATI. CUMPARATORUL va fi contactat pentru finalizarea Comenzii prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător , în orice situație în care este necesară contactarea Clientului

13.6. În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile, Vânzătorul  va informa clientul asupra acestui fapt și vor dispune deblocarea în contul Clientului a contravalorii acestor produse, în cazul în care această sumă a fost blocată pe cardul Clientului, în maxim 72 de ore de la data la care Vânzătorul  a luat la cunoștință acest fapt.

13.7. În cazul în care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul său, acesta are dreptul de a modifica conținutul comenzii sale, numai în momentul în care este contactat de către Vânzător pentru a fi informat cu privire la imposibilitatea onorarii comenzii, în limita valorii blocate pe cardul său.

13.8. În cazul imposibilitatii onorarii comenzii, atunci cand  Clientul a ales metoda de plată prin card bancar,  contravaloarea produselor/serviciilor comandate fiind blocată pe cardul sau, iar contravaloarea noii sale comenzi agreata cu Vanzatorul este mai mică decât contravaloarea produselor/serviciilor comandate inițial, Vânzătorul  va dispune deblocarea în contul Clientului a valorii diferenței dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 72 de ore de la data la care Vânzătorul  a luat la cunoștință acest fapt.

13.9. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

13.10. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Website, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării.


COMANDA TELEFONICĂ


14.1. Clientul / Membrul poate efectua comenzi telefonice pe numărul/numerele de telefon puse la dispoziție de către Vânzător pe Website.


CONTRACT ȘI FINALIZARE


15.1. Vânzătorul  va expedia către Client comanda,impreuna cu documentul care a atesta achiziționarea produselor/serviciilor de către Client.

15.2. Vânzătorul va putea informa Clientul, la cerere, asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda sa.

15.3. Contractul la care se adaugă documentul care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea Vânzătorului, devine Contract onorat.

TRANSPORT

16.1. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată direct de către Vânzător sau prin intermediul unei firme specializate.

16.2. Livrările se vor efectua, în maxim, 90 de minute de la confirmarea comenzii.

16.3. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului sus menționat, Vânzătorul  va informa Clientul prin e-mail, în termen de 30 minute de la confirmarea Comenzii, caz în care, Clientul poate renunța în scris la comandă. În această situație, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii.

16.4. Clientul are la dispoziție un termen de 15 minute de la data emiterii de catre Vanzator a notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul/produsele comandate.

16.5. Lipsa primirii de către Vânzător a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anularea comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Vânzătorul  va înapoia sumele plătite, numai daca Clientul isi exprima opriunea in scris in termen de maxim 10 min. de la data efectuarii comenzii. În eventualitatea în care plata a fost efectuată înainte de data livrării produsului/produselor comandat(e), sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de 30 de zile.

16.7. Livrarea produselor comandate de către clienți prin intermediul Website-ului www.illocale338.com  se va face doar in Zona de livrare mentionata pe website. Vanzatorul va putea refuza sa onoreze orice comanda realizata cu incalcarea obligatiilor mai sus mentionate.

16.8. Livrarea va trebui sa contina cel putin un preparat (pizza/pasta).
16.9. Clientul are obligatia sa respecte toate masurile si regulile stabilite sau care vor fi stabilite de autoritatile centrale sau locale, in vederea reducerii impactului riscului de infectie cu SARS – COV – 2 in timpul receptiei produselor comandate. Persoana care asigura livrarea produselor comandate poate refuza accesul la locatia indicata de Client in vederea predarii comenzii, in cazul in care identifica riscuri cu privire la sanatatea sau siguranta sa fizica, Clientul obligandu-se sa asigure receptia comenzii in conditii complete de siguranta si securitate, cu consecinta nelivrarii comenzii din culpa sa, fara ca Vanzatorul sa poata fi obligat sa restituie contravaloarea comenzii si a costurilor efectuate de Client.


FRAUDA


17.1. Vânzătorul nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

17.2. Clientul / Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale.

17.3. Vânzătorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului.

17.4. Clientul sau Membrul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

17.5. Vânzătorul nu promovează SPAM-ul. Orice Membru/Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Website poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

17.6. Comunicările realizate de către Vânzător  prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

17.7. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a societății Vânzătorului. Vânzătorul  își rezervă dreptul de se adresa oricărei autorități competente împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

-de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;

-de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Vânzător  către Membru / Client;

-de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;

-de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător  către Membru / Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

17.8. Clientul Website-ului www.illocale338.com  este de acord, iar Vânzătorul are obligația ca în cazul tranzacțiilor suspecte sau declarate suspecte, la solicitarea oricărei autorități publice, instituții autorizate, unități bancare partenere sau a altei asemenea entități, să comunice datele cu caracter personal ale Clientului, punându-se în vedere solicitantului acestor date faptul că acesta are obligația de a păstra caracterul de confidențialitate a datelor comunicate.


CONDIȚII DE ÎNLĂTURARE A RĂSPUNDERII


18.1. Vânzătorul  nu poate fi ținut responsabil în nici un fel în fața niciunui Membru/Client care utilizează Website-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

18.2. În cazul în care un Membru/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Vânzător  violează drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Vânzătorul , conform detaliilor de contact, astfel încât Vânzătorul  să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

18.3. Vânzătorul  nu garantează Membrului sau Clientului accesul pe Website sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Website, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial său integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului.

18.4. Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Website-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Website-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

18.5. Vânzătorul  este exonerat de orice vină în cazul utilizării Website-urilor și/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Website-urilor, e-mailului sau al unui angajat al Vânzătorului, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

18.6. Vânzătorul  nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

-serviciul va fi potrivit cerințelor clientului;

-serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;

-produsele/serviciile obținute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

18.7. În limita prevederilor prezentelor Termeni și Condiții, operatorul, administratorul și/sau proprietarul Website-ului nu este sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Client sau Membru și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Website-ului.


FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT


19.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

19.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

19.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

19.4. Dacă în cel mai scurt termen de la aparitie, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

19.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului dar numai in cazul in care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.


LITIGII


20.1. Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea, etc., a Website-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Vânzător  Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”.

20.2. Orice dispută cu referire la prezentul Document care ar putea să apară între Membru/Client și Vânzător  se va rezolva mai întâi pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, în conformitate cu legislația română în vigoare.

20.3. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

20.4. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare la momentul redactării.


DISPOZIȚII FINALE

21.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului, structurii acestuia, Serviciului, precum și orice Conținut fără o notificare prealabilă a Membrului sau Clientului.

21.2. În limita prevederilor prezentului Document, Vânzătorul  nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului.

21.3. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

FEEDBACK

22.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Vânzătorul, vă rugăm să ne contactați la numele de telefon 0376 443 718, în orice zi a săptămânii, program 12.00 – 20:00, sau prin email la comenzi@illocale338.com .

22.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la Website-ul www.illocale338.com  funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea Vânzătorului.

22.3. În cazul în care o problemă  legată de o comandă, plată, sau de altă natură dar în strânsă legătură cu obiectul acestui Website, nu poate fi soluționată prin email sau telefonic de către persoana care administrează contul dumneavoastră, vă rog să ne contactați prin email la adresa enessabistro@gmail.com .